ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ADR μεταφορές

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ADR


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μεταφορά ADR επικίνδυνων εμπορευμάτων έχοντας ως βασικό κριτήριο την απόλυτη ασφάλεια, τόσο κατά την παραλαβή/παράδοση, όσο και κατά τη μεταφορά.

Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να εγγυηθεί για την αξιόπιστη μεταφορά του εξοπλισμού σας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει συγκεκριμένα τη μεταφορά κλάσεων από 2,1 κι άνω.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη μεταφορά ADR επικίνδυνων εμπορευμάτων;