ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


H SEFA TRANS έχει αναπτύξει ένα πλήρες πρόγραμμα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία των πελατών, των εργαζόμενων, των συνεργατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
Η ενεργή και δυναμική συμμετοχή όλων των εργαζόμενων της SEFA TRANS στο πρόγραμμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει τη διεξαγωγή, σε τακτική βάση, ελέγχων της απόδοσης του προγράμματος, καθώς και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή της η εταιρία.

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα μου;


Η SEFA TRANS συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομικές, κανονιστικές και συμβατικές απαιτήσεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR – ΓΚΠΔ) σχετικά με την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Έτσι τα δεδομένα:

  • Τίθενται σε επεξεργασία με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
  • Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς
  • Είναι επαρκή, σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.
  • Είναι εξακριβωμένα.
  • Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.
  • Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια των πελατών, των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;


Το δικαίωμα πρόσβασης
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων
Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή.

Το «δικαίωμα στη λήθη»
Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας
Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Το δικαίωμα άρσης συναίνεσης
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.