ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Περιβαλλοντική συνείδηση

Στη SEFA TRANS φροντίζουμε καθημερινά για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Η ομάδα μας πιστεύει στην εταιρική ευθύνη – σε μία υπεύθυνη στάση απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος και συμμετέχει στην προστασία του πλανήτη υιοθετώντας και εφαρμόζοντας συνεχώς νέες πρακτικές.

Χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά, φροντίζουμε για το σωστό και υπεύθυνο διαχωρισμό τους σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Επιπλέον χρησιμοποιούμε σε όλες τις εγκαταστάσεις μας τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.