ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ADR

ADR - Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων


Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων προβλέπει όλες τις απαραίτητες διατάξεις που αφορούν την ταξινόμηση, τη συσκευασία, την επισήμανση και τον έλεγχο των επικίνδυνων εμπορευμάτων που αποστέλλονται μέσω οδικών μεταφορών. Η Ελλάδα με τη σειρά της προσχώρησε στη Συμφωνία ADR το 1987. Πλέον οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδεχτεί τους όρους της.

9 ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ


Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι 9, ανάλογα με το είδος της επικινδυνότητας τους:

 • Κλάση 1. Εκρηκτικές ουσίες και είδη
 • Κλάση 2. Αέρια
 • Κλάση 3. Εύφλεκτα υγρά
 • Κλάση 4.1. Εύφλεκτα στερεά , αυτενεργές ουσίες
 • Κλάση 4.2. Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
 • Κλάση 4.3. Ουσιές που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
 • Κλάση 5.1. Οξειδωτικές ουσίες
 • Κλάση 5.2. Οργανικά υπεροξείδια
 • Κλάση 6.1. Τοξικές ουσίες
 • Κλάση 6.2. Μολυσματικές ουσίες
 • Κλάση 7. Ραδιενεργά υλικά
 • Κλάση 8. Διαβρωτικές ουσίες
 • Κλάση 9. Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

 

* Η εταιρεία μας αναλαμβάνει συγκεκριμένα τη μεταφορά κλάσεων από 2,1 κι άνω.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ADR


Όλα μας τα αυτοκίνητα είναι πλήρως εξοπλισμένα:

 • Τσάντα ADR
 • Γενικός διακόπτης ρεύματος
 • Ειδική καλωδίωση
 • Πυράντοχος Μουσαμάς πλαγιοκάλυψης
 • Ειδική ενδυμασία για τους εργαζόμενους
 • Ειδικές γραπτές οδηγίες που αφορούν τη μεταφορά

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Σε κάθε μεταφορά, απαραίτητα έγγραφα αποτελούν: το έγγραφο μεταφοράς, οι γραπτές οδηγίες σχετικά με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα, το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης του οδηγού και έγκρισης του οχήματος, καθώς επίσης και η αυτοκόλλητη επισήμανση ADR πάνω στις συσκευασίες των εμπορευμάτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ


 • Παραδίδουμε τις γραπτές οδηγίες που κατέχει ο οδηγός στις αρχές πρώτων βοηθειών.
 • Καλούμε την αστυνομία, το ΕΚΑΒ και θέτουμε σε ετοιμότητα τους πυροσβεστήρες.
 • Σε περίπτωση αναίσθητου θύματος εφαρμόζουμε την τεχνητή αναπνοή.
 • Βοηθάμε πρώτα αυτόν που έχει τραυματιστεί πιο βαριά.