ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ SEFA TRANS

Θέσεις εργασίας

Η SEFA TRANS είναι μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία με εξαιρετικό πακέτο παροχών, ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και μεγάλες ευκαιρίες κινητικότητας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ


  • Ανταγωνιστική αμοιβή
  • Μπόνους παραγωγικότητας
  • Αρμονία εργασίας-προσωπικής ζωής
  • Ανοδικές ευκαιρίες κινητικότητας
  • Εκτίμηση εργαζομένων και οικογενειακές εκδηλώσεις