ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αποθήκευση και διαχείριση εμπορευμάτων

Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται παραλαβή των εμπορευμάτων, αποθήκευση, διαχείριση έτοιμων παραγγελιών, διαχείριση συσκευασιών, διανομή και επιστροφές εμπορευμάτων.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή των εμπορευμάτων σας από container ή φορτηγά διεθνών και εσωτερικών μεταφορών, την ποσοτική καταμέτρηση, τον έλεγχο κατάστασης, ταξινόμηση και τοποθέτηση, εισαγωγή στο WMS, έκδοση παραστατικών εισαγωγής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Διεξάγουμε τελικό έλεγχο των εμπορευμάτων, αναλαμβάνουμε την εξαγωγή και φόρτωση των παραγγελιών στα οχήματα και προχωράμε σε έκδοση των παραστατικών που θα συνοδέψουν τις παραγγελίες.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο μεταφορών, αναλαμβάνουμε την έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων των πελατών μας σε όλη την Ελλάδα. Ο μεγάλος στόλος μας (συρόμενα, επικαθήμενα, τριαξονικά και μικρά φορτηγά) πραγματοποιεί καθημερινές φορτώσεις με την δυνατότητα και αυθημερόν παραδόσεων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αποθήκευση προϊόντων και σε τελωνειακού/φορολογικού χαρακτήρα αποθήκες. Αποθηκεύουμε και διαχειριζόμαστε τα εμπορεύματα μέσω ασύρματης επικοινωνίας με το σύστημα WMS. Ταξινομούμε τα εμπορεύματα με ασφάλεια, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, επιλέγοντας τον κατάλληλο τρόπο αποθήκευσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση συσκευασιών, την αποσυσκευασία εμπορευμάτων, τη σωστή συσκευασία προϊόντων, καθώς και την ετικετοκόλληση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η εταιρεία μας διαχειρίζεται με συνέπεια ακατάλληλα προϊόντα, καταστροφές, επιστροφές εμπορευμάτων στους προμηθευτές, καθώς και τη διαχείριση κενών παλετών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ασφάλεια των εμπορευμάτων All Risk (παντός κινδύνου).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα

για τις υπηρεσίες μας;