Ομιλία στο επιμελητήριο

Είμαι ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρίας SEFATRANS που ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με τις μεταφορές από και προς την Τουρκία πιστεύοντας ότι θα βοηθήσω στην περεταίρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των δύο